Slider

จุดเจ็บ...ต้องมีจุดจบ

จุดสตาร์ทของคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ เกิดจากการเลือกวัสดุกันซึมที่ผิดพลาด

การเลือกวัสดุกันซึมผิดประเภท เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อคอนกรีต แต่ท้ายที่สุดความเสียหายนั้นก็สมควรที่จะต้องได้รับการปกป้อง

เพราะคอนกรีต มี รูพรุน . . ! จึงต้องให้ความสำคัญกับระบบกันซึม

คอนกรีต มีลักษณะเป็นรูพรุนเหมือนฟองน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยช่องว่างและรูโพรงต่างๆ โพรงขนาดเล็กนั้นเรียงตัวต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน  (Capillary Pores) และทั้งมีรอยร้าวขนาดเล็ก (Micro Cracks) และรอยร้าวขนาดใหญ่ (Macro Cracks) เกิดขึ้นด้วย ความพรุนของคอนกรีตที่มีอยู่นั้น มักเกิดจากการอัดแน่นของคอนกรีตที่ไม่ดีพอ, การบ่มคอนกรีตที่ไม่ดีพอ, การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ไม่เหมาะสม,  เกิดรอยร้าวจากการหดตัวของคอนกรีต, อัตราผสมน้ำในซีเมนต์มากเกินไป หรือ ปัจจัยอื่นๆ และโดยธรรมชาติของคอนกรีตจะยอมให้แก๊ส, ความชื้น, เกลือ และ น้ำซึมผ่านเข้ามาทำลายตัวเองได้

Concrete Is Porous

Porous Concrete

Concrete is porous acting like a sponge.

It contains entrapped voids, pores, capillaries and cracks at both the mirco and macro level.

High porosity is often due to poor compaction, no or poor curing, mix design, shrinkage cracks, high water cement ratios and other factors.

Concrete by its very nature allows gases, moisture, salts and water to attack it

ภัยร้ายที่รอโอกาสโจมตี ให้คอนกรีตเสื่อมสภาพ การกัดกร่อนโดย ซัลเฟต (SULPHATE ATTACK)

ด้วยความที่คอนกรีตมีความพรุนจึงยอมให้เกลือที่มีอยู่ในน้ำเข้ามาในคอนกรีตและทำปฏิกิริยากับสารประกอบเกิดขึ้นใหม่จากปฏิกิริยาซีเมนต์ไฮเดรชั่น (Hydration)

ซัลเฟตสามารถโจมตีและสร้างความเสียหายให้กับคอนกรีต โดยปฏิกิริยาไฮเดรชั่น เกิดเป็นยิปซั่ม และ เอททริงไกด์ (Ettringite)  สารประกอบ ยิปซั่ม และ เอททริงไกด์ ทำให้เกิดการขยายตัวของซีเมนต์เพสท์จนแตกร้าว หลังการแตกร้าว น้ำและความชื้นจะซึมผ่านรอยร้าวเหล่านี้เข้าทำลายเหล็กเสริม ทำให้เหล็กเสริมเกิดสนิม และขยายตัวดันให้คอนกรีตแตกร้าวมากยิ่งขึ้น

Sulphate Attack

Picture1

Porous concrete allows salt bearing water to enter and react with the bi products of cement hydration.

An example being sulphate salts that carried by water enter the cement paste and react with it to form etteringite and gypsum which expands, softens and destroys the cement paste leading to an ongoing process.

การกัดกร่อนโดย คลอไรด์ (CHLORIDE ATTACK)

ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเกลือ เช่น ชายฝั่งทะเล, เขตน้ำกร่อย, ทะเลเกลือ หรือ เกลือละลายน้ำแข็ง อิออน คลอไรด์จะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตจากผิวที่สัมผัสไปจนถึงเหล็กเสริม เมื่อมีน้ำและออกซิเจนเหล็กเสริมก็จะเริ่มสึกกร่อน

Chloride Attack​

Chloride Attack

Permeable concrete in salt laden enviroments such as marine, salt flats or winter deicing salt allow chloride ions to penetrate and reach the reinforcement. In the presence of water and oxygen the reinforcement starts to corrode

การกัดกร่อนโดย คาร์บอเนชั่น

คอนกรีตโดยปกติจะมีสภาพเป็นด่าง ซึ่งทำให้เกิดเป็นฟิล์มช่วยป้องกันผิวของเหล็กเสริมจากการกัดกร่อน อย่างไรก็ตามก๊าซในบรรยากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อรวมตัวกับน้ำฝนและซึมผ่านเข้ามาในคอนกรีตซึ่งจะทำให้ค่าPHในคอนกรีตลดลง ส่งผลให้ออกไซด์ฟิล์มของเหล็กเสริมถูกทำลายและไม่สามารถป้องกันสนิมได้อีกต่อไป จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนในเหล็กเสริมและสนิมในเหล็กเสริม

Carbonation

Pic-Concrete Carbonation_01

Concrete has an alkaline environment which passivates the reinforcement preventing it from corrosion.

Gases in the environment such as carbon dioxide when combined with rain water enter the concrete decreasing the ph causing the passivity to be lost and beginning the process known as carbonation which allows for corrosion of reinforcement.

การกัดกร่อน จากรอยร้าว

รอยร้าวในคอนกรีตมีลักษณะเป็นเส้น และจุดบกพร่องนี้เองที่น้ำจะสามารถซึมผ่านเข้าไปในโครงสร้างคอนกรีต ทำให้เกิดความเสียหายต่อการตกแต่งพื้น,ผนังได้ รวมทั้งงานตกแต่งภายในของอาคาร น้ำที่ซึมผ่านเข้ามานี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับซีเมนต์เพสต์และกัดกร่อนเหล็กเสริม ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงต่อโครงสร้าง

Cracking

Pic-Cracking_01

Cracks in concrete are lines of weakness allowing water ingress into the structure. Besides damaging finishes & interiors of buildings water carries with it elements that attack cement paste & corrode reinforcement leading to serious structural issues.

จุดอ่อนของคอนกรีต เมื่อคุณเข้าใจปัญหา ก็สามารถปกป้องได้

เพื่อยับยั้งกระบวนการเกิดสนิมในเหล็กเสริม ระบบกันซึมตกผลึก (คริสตัลไลน์) จากคอร์มิกซ์ ช่วยทำให้คอนกรีตมีความหนาแน่นและปิดรูพรุนต่างๆ ในคอนกรีตได้อย่างสมบูรณ์เหนือกว่าระบบกันซึมทั่วไป เพราะเป็นระบบกันซึมถาวรที่สามารถปิดรอยร้าวและต้านทานการกัดกร่อนที่ทำให้เกิดสนิมในเหล็กเสริม เช่นเดียวกับระบบ Water Tightness

ระบบกันซึมตกผลึก (คริสตัลไลน์) จากคอร์มิกซ์ ยังมีความโดดเด่นที่คอนกรีตสามารถปรับปรุงคุณภาพได้ด้วยตัวเองได้ และจะทำปฏิกิริยาตกผลึกทุกครั้งเมื่อสัมผัสน้ำ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะหมดปัญหารั่วซึม ตลอดอายุการใช้งานคอนกรีต

ขอใบเสนอราคา